top of page
250520162943.jpg


Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε από τον τοπικό Σύλλογο Κατελειού Κεφαλονιάς για να παρουσιάσει την μεγάλη ερευνητική και ομαδική προσπάθεια πολλών χρόνων, που έγινε με την συμμετοχή περισσότερων από 2.000 Ελλήνων και ξένων εθελοντών, με στόχο την διατήρηση και προστασία της όμορφης φύσης της ακτογραμμής του Όρμου του Κατελειού-Μούντας της Κεφαλονιάς(Natura2000 (GR2220004).

Οικότοπος μοναδικής περιβαλλοντικής αξίας και χαρακτήρα, τόσο ως βιότοπος αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας καρέτα αλλά όσο και ως αρχέγονο μνημείο της φύσης με τις εκτενείς αμμοθίνες στις οποίες παρατηρείται μεγάλη βιοποικιλότητα χλωρίδας και πανίδας. Ένα τέτοιο οικοσύστημα ευαισθητοποιεί και συγκινεί τον κάθε φυσιολάτρη επισκέπτη του νησιού.

Η επί 37 χρόνια, ανελλιπώς, διεξαγωγή έρευνας από ντόπιες και ξένες ομάδες επικεντρώνεται κυρίως στην συλλογή δεδομένων για την καταγραφή της αναπαραγωγικής δραστηριότητας των θαλασσίων χελωνών (Caretta caretta) στην Μούντα (Καμίνια και Ποταμάκια) της Κεφαλονιάς, δεύτερη σημαντικότερη περιοχή ωοτοκίας της καρέτα μετά την Ζάκυνθο στο Ιόνιο πέλαγος.

Κύριος σκοπός της ιστοσελίδας  είναι να γίνει όσο το δυνατόν περισσότερο χρηστική με αναβάθμιση της αξίας της, από την δυνατότητα πρόσβασης όλων των ενδιαφερόμενων (φοιτητές, σπουδαστές, πανεπιστημιακά  και ερευνητικά ιδρύματα/οργανισμούς της χώρας και διεθνώς) σε όλα τα ερευνητικά πεδία με σκοπό την δημιουργία εργασιών και συνεργασιών, που θα συνεισφέρουν στην έρευνα και την κατανόηση  της άγριας ζωή και της φύσης.

 

     Katelios

                

Home: Welcome

 About Katelios Group

             a local  environmental  activist association on the island of Kefalonia

                         (Ionian Sea, GREECE)

The Katelios Group for the Research and Protection of Marine and Terrestrial Life (Katelios Group) is a non-profit Environmental organization which was established in Kefalonia Island in 1993.The main objective of the Group according to the first Article of its Constitution is the conservation of the sea turtle (Caretta careta) in Mounda Bay and the research of coastal area and the habitats of the main nesting population. Katelios Environmental and Cultural Centre of marine life and history raise awareness.The philosophy of the Katelios Group is the search for solutions co-existence between humans and the Nature through sustainable development in order to support both the economy from the natural environment and the preservation of quality of life in Kefalonia.

Activities:/Protection/Conservation/Awareness/Advocasy/Education/Research/organic cultivation/plant experiments based on compost.

 

The Group is financed by members, and supporters 

Home: About Us
IMG_0760-Μούντα.JPG

     Mounda beach

(Kaminia -Potamakia)

   Caretta caretta ' s most important nesting area

in Kefalonia island  

                This website was created by the local Association of Katelios Group to present the great research team effort of many years made by more of 2.000 local and foreign volunteers, aiming to preserve and protect the beautiful nature of the coastline of the Bay of Katelios-Mountas in Kefalonia.
(Natura2000 (GR2220004)
A habitat of unique environmental value and character, both as a breeding habitat for the Caretta caretta sea turtle and as a primeval monument of nature with its extensive sand dunes where a great biodiversity of flora and fauna is observed. Such an ecosystem sensitizes and moves every nature-loving visitor to the island.
The 37 years of continuous research by local and foreign teams have focused mainly on the collection of data to record the reproductive activity of sea turtles (Caretta caretta) in Mounda (Kaminia and Potamakia) of Kefalonia, second only to Zakynthos and the most important area for the nesting of the caretta in the Ionian Sea.

The main purpose of the website is to make it as useful as possible by upgrading its value, from the ability to access all interested parties (students, students, universities and research institutions / organizations in the country and internationally) in all research fields in order to create work and collaborations, which will contribute to the research and understanding of wildlife and nature. 

Activities

Environmental Conservation

Εικόνα2.jpg

Research

IMG_7183.JPG

Enviromental Education

1003749_177654462416076_570677731_n[1].j

Internship

Home: What We Do

Quote

τὰ μὲν γὰρ τῶν νόμων ἐπίθετα, τὰ δὲ τῆς φύσεως ἀναγκαῖα·

Ο σοφιστής Αντιφών ο Aθηναίος (5ος αι. π.X.)
 

Home: Quote
Home: Contact

Katelios 28082, Kefalonia island, Ionian Sea, Greece

info@kateliosgroup.org

tel 0030 26710 81009

logo1_edited_edited.jpg
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Facebook

 

Contact

                                    ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΗΣ                                     

Katelios Group for the Research and Protection of the Marine and Terrestrial Life

bottom of page