Σύλλογος Κατελειού Μ.Π.Θ.Χ.Ζ – Η διατήρηση των θαλασσίων χελωνών (Caretta caretta) στην Κεφαλονιά / Katelios Group R.P.M.T.L – Sea turtle conservation in Kefalonia

Comments are closed.