Επικοινωνία / Contact us

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΗΣ

 ΚΑΤΕΛΕΙΟΣ  Τ.Κ 28086

 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Τηλ. 26710 81009

Katelios Group for the Research and Protection of Marine and Terrestrial Life

 Katelios
28086 Kefalonia
Greece

Tel. +30 26710 81009

E-mail: info@kateliosgroup.org

Volunteer e-mail: volunteer@kateliosgroup.org

Katelios Group on Facebook:

https://en-gb.facebook.com/TheKateliosGroupForResearchAndProtection

Comments are closed.