Συμμετοχή του Συλλόγου Κατελειού στην δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τις χρήσεις του αιγιαλού και της παραλίας

http://www.opengov.gr/minenv/?p=7292#comments

«Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρισσία)» και της ευρύτερης περιοχής τους, ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και σύσταση αρμόδιου οργάνου διαχείρισης και διοίκησής του»,

Άρθρο 03 – Χρήσεις, δραστηριότητες, μέτρα, όροι και περιορισμοί

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ MΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΗΣ

Δ/ΝΣΗ:ΚΑΤΕΛΕΙΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, Τ.Κ 28086 ΤΗΛ.  26710 81009

Προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

Θέμα: «Η χρόνια περιβαλλοντική υποβάθμιση, από τα «πόστα» ομπρελοκαθισμάτων και των λοιπών ενεργειών και παρεμβάσεων από τους ΟΤΑ στις ακτές των προστατευόμενων περιοχών

 (παρατηρήσεις και προτάσεις στην Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας σε προστατευόμενες περιοχές) »

 

Για να περιορισθεί  η συνέχιση της υποβάθμισης και της καταστροφής του αιγιαλού και της παραλίας στην χώρα μας και δη των προστατευόμενων  περιοχών ΝΑΤΟΥΡΑ 2000, από τις χρόνιες παρεμβάσεις και ενέργειες των ίδιων των  ΟΤΑ, θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα το Υπουργείο σε Π.Δ για τις προστατευόμενες περιοχές  και  όπως υποχρεούται  η χώρα μας να εφαρμόσει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή  Οδηγία 92/43 ΕΟΚ, προκειμένου   να μην  βρίσκουν έδαφος οι αποφάσεις ημίμετρα που «νομιμοποιούν» την περιβαλλοντική υποβάθμιση  από τους ίδιους τους Δήμους  και οδηγούν αργά ή γρήγορα σε μαρασμό  την κοινωνία και την βιώσιμη οικονομία της.

 1. Επειδή τα χωροθετημένα «πόστα» ομπρελοκαθισμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στις ακτές ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας (περιοχές ΝΑΤΟΥΡΑ 2000), εντείνουν πολύ σοβαρά στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, αφού επιφέρουν την εντατικοποίηση στον χαρακτήρα της χρήσης της ακτής που,
 • αφενός μεν δεν προστατεύει την φύση πουθενά σε όποιους τόπους και μορφή εφαρμόζεται,
 • αφετέρου «νομιμοποιεί» την υποβάθμιση και καταργεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα  και το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης και χρήσης της παραλίας από τους λουόμενους.
 1. Επειδή από την πολυετή ερευνητική εμπειρία του Συλλόγου Κατελειού Κεφαλονιάς πάνω στις ζώνες ωοτοκίας της χελώνας στο νησί, αλλά και άλλων αντίστοιχων Συλλόγων, έχει διαπιστωθεί ότι τα «πόστα» δηλ. οι μόνιμα σε παράταξη πάνω στην παραλία σειρές από καρφωμένες ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπεζάκια, διάδρομοι, σκουπιδοτενεκέδες, καμπίνες κ.λ.π είναι από τα κυριότερα  πολυπληθή περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα στις ακτές και συγκεκριμένα:
 • αφενός στερούν, τη δυνατότητα προσπέλασης της καρέττα καρέττα για να γεννήσει στις ζώνες ωοτοκίας, αφού αναπτύσσονται κυριολεκτικά ως τείχος και φράγμα μπροστά στο άγριο θαλάσσιο ζώο, κατά το μήκος και κατά το πλάτος της ακτής σε τριπλές και τετραπλές σειρές που πάντοτε  «επεκτείνονται» και πληθαίνουν αριθμητικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με ενδιάμεσους ξύλινους  και πλαστικούς διαδρόμους και αφετέρου στερούν τη δυνατότητα χρήσης των καλύτερων τμημάτων της ακτής από τους κατοίκους της περιοχής κι επισκέπτες που δεν θέλουν να πληρώνουν για κάτι φυσικό που δικαιούνται να απολαμβάνουν και να χαίρονται χωρίς κόστος και μάλιστα σε εποχές οικονομικής κρίσης και μαρασμού,
 • επιφέρουν, την εξάντληση της φέρουσας ικανότητας του παράκτιου οικοσυστήματος, καταστρέφουν την βιολογική ζωή του, περιορίζουν τη φυσική δυνατότητα αποκατάστασής του, αφού,                                                        α)      διοχετεύεται λιγότερος αέρας, όταν εξασκείται συμπίεση εντονότερη ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) επιφάνειας άμμου και αλλάζει η πυκνότητά της, από τα συνεχή και πολυπληθή πατήματα και από το «σύρσιμο» των εξοπλισμών που πρακτικά δεν αποφεύγονται,                                                                                           β)      ευνοούν τις αναερόβιες συνθήκες (υπερβολική υγρασία) από υγρά οργανικά απόβλητα (π.χ αναψυκτικών, ξεπλυμάτων ποδιών, ούρων κ.α) αλλά και την αθροιστική συγκέντρωση οργανικών και ανόργανων στερεών αποβλήτων (π.χ υπολείμματα τροφών, φρούτων, πλαστικών κ.α) με αποτέλεσμα την αλλαγή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων της άμμου που οδηγεί στη σήψη των αυγών στις φωλιές, αν κατά τύχη καταφέρουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια και γεννήσουν, αλλά και από άλλα σκουπίδια όπως αποτσίγαρα («γόπες») ~200τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας άμμου σε κάθε «πόστο» παράταξης εξοπλισμού, από μικρά τεμάχια πλαστικών, από καλαμάκια, κουταλάκια κ.λ.π που οι τσουγκράνες καθαριότητας αδυνατούν να μαζέψουν,                                                                   γ)      τη μεταβολή του μικροκλίματος και των αβιοτικών παραγόντων της ακτής, π.χ μείωση της θερμοκρασίας της άμμου από τη συνεχή σκίαση των ομπρελών που πρακτικά δεν κλείνουν ποτέ

Και σε πλήρη αντίθεση για την ασύγκριτα μικρότερη επίπτωση από τους λουόμενους (ντόπιους και τουρίστες) που,

ü  «μοιράζονται» με τις ομπρέλες τους κατά μήκος της ακτής,

ü  αντιδρούν ευγενέστατα στην όποια ενημέρωση προστασίας της χελώνας από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις,

ü  τοποθετούνται εκτός ζώνης ωοτοκίας πάνω στο υψηλότερο υγρό σημείο της παλίρροιας (4-5μ από την θάλασσα) για την λογική αποφυγή εγκαυμάτων στα γυμνά πέλματά τους,

ü  παίρνουν μαζί τους τον όποιο θαλάσσιο εξοπλισμό χρησιμοποιήσουν όταν φύγουν από την παραλία,

ü  και με υψηλότερη περιβαλλοντική συνείδηση για την περισυλλογή των απορριμμάτων τους αφού ξέρουν ότι δεν υπάρχει «κάποιος πίσω τους» για να τα μαζέψει.

3.  Επειδή είναι εντελώς ανεπαρκής έως ανύπαρκτη δια μέσου των ΟΤΑ η  προστασία των περιοχών ΝΑΤΟΥΡΑ2000  μέχρι σήμερα,

 1. Επειδή οι περισσότεροι Δήμοι διατηρούν μόνον τη «βιτρίνα» προστασίας των ΝΑΤΟΥΡΑ2000 λόγω των τοπικών μικροπολιτικών συμφερόντων και επιδιώξεων,
 2. Επειδή οι Δήμοι με  το πρόσχημα της τουριστικής «καθαριότητας και της ωραιοποίησης» των ακτών ΝΑΤΟΥΡΑ2000 για τις δήθεν ανάγκες των «πόστων» ομπρελοκαθισμάτων εφορμούν χωρίς απολύτως κανένα  έλεγχο και σχέδιο πάνω στις παραλίες της χώρας με ακατάλληλα μηχανήματα, ενώ ο εκάστοτε χείριστης ενός φορτωτή καθορίζει κυριολεκτικά την τύχη και το μέλλον των βιοτόπων,
 3. Επειδή αν και υπάρχουν τρόποι να περιοριστούν σημαντικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ακτές, εντούτοις οι Δήμοι με το πρόσχημα της καθαριότητας, με λάθος τρόπο, σε λάθος χρόνο και αδιαφορώντας πλήρως για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούν, διαβρώνουν τις ακτές ΝΑΤΟΥΡΑ2000 και όλης της χώρας, με την απόληψη των ογκωδών υλικών τους (άμμο, κροκάλες, βότσαλα κ.α.), αλλάζουν τη μορφολογία τους, την φυσική τους διαστρωμάτωση, ανακατεύουν άμμο, φύκια, κροκάλες, δημιουργούν αναερόβιες συνθήκες και καταστρέφουν ανεπανόρθωτα τη βιολογική τους ζωή,
 4. Επειδή οι περισσότεροι ΟΤΑ  αντιμετωπίζουν τις παραλίες και τους βιότοπους στις περιοχές ΝΑΤΟΥΡΑ2000,   όχι  ως κοινόχρηστο αγαθό, αλλά ως τουριστικά «φιλέτα» ξεπουλώντας τα σε δήθεν επενδυτές τους για δήθεν τεράστια έσοδα, αδιαφορώντας για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις τέτοιων «επενδύσεων»,
 5. Επειδή η δήθεν επικαλούμενη «συνύπαρξη» τουρισμού και φύσης είναι μια αλλοτριωμένη έννοια, δεδομένου ότι στην πραγματικότητα, η κάκιστη  διαχείριση των ακτών στις περιοχές ΝΑΤΟΥΡΑ2000 και η πλήρης απουσία ελέγχου, έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα,
 6. Επειδήδήθεν κραυγές ότι εμποδίζεται η τουριστική επιχειρηματικότητα στις προστατευόμενες περιοχές είναι καθαρή παραπλάνηση και παρακινείται αποκλειστικά από την επιθυμία για εφήμερο κέρδος, χωρίς πολλή δουλειά, με χαμηλά κοστολόγια, στις καλύτερες περιοχές, χωρίς θυσίες και χωρίς να γίνεται αντιληπτό από πολλούς ότι πλήττεται έτσι συνολικά η οικονομική βιωσιμότητα ενός τόπου όταν υποβαθμίζεται το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον
 7. Επειδή η όποια προστασία και διεκδικήσεις για την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας  των προστατευόμενων ΝΑΤΟΥΡΑ 2000 γίνεται, μέχρι σήμερα, με ενέργειες, καταγγελίες, αναφορές σε εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια, ασφαλιστικά μέτρα  από τους περιβαλλοντικούς συλλόγους και τους πολίτες που έχουν υποκαταστήσει το ρόλο των υπηρεσιών,
 8. Επειδή  αποδεδειγμένα κατά το περσινό έτος 2015,
 • ενώ υποβαθμίστηκαν με μηχάνημα  φορτωτή ανεπανόρθωτα τμήματα του αιγιαλού και των ζωνών ωοτοκίας της καρέττα καρέττα της Μούντας του όρμου του Κατελειού Κεφαλονιάς ΝΑΤΟΥΡΑ 2000(GR2220004),
 • ενώ «παραχωρήθηκαν» πόστα ομπρελοκαθισμάτων χωρίς να υπάρχει καμία νομιμοποίηση από  σύμφωνη γνώμη του ΥΠΕΚΑ,
 • ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 41.000,00€ από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε εννέα παράνομους χρήστες  πόστων ομπρελοκαθισμάτων και στον ίδιο τον Δήμο,

 

Εντούτοις,  απορρίφθηκαν  οι αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων του Συλλόγου Κατελειού, ως πάγια πρακτική των αρμόδιων Δικαστηρίων, με αποφάσεις, οι οποίες ενεργούν μεν υπέρ του τουρισμού σε βάρος όμως του περιβάλλοντος και  επετράπη από τα τοπικά Δικαστήρια η συνέχιση της  παράνομης εγκατάστασης και  χρήσης των «ιδιοκτήτων  πόστων ομπρελοκαθισμάτων»  στον αιγιαλό χωρίς κανένα όρο, ενώ μέλη και εθελοντές μας, υπέστησαν τη βάσανο του αυτοφώρου, κατόπιν ψευδών  καταγγελιών.

Για όλα τα ανωτέρω επικαλούμαστε,

 •  Το απόσπασμα από την σελίδα 9 του Πρακτικού 68/1999 Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επεξεργασία σχεδίου διατάγματος….χαρακτηρισμός χερσαίων και θαλασσίων περιοχών Κόλπου Λαγανά Ζακύνθου των Νήσων Στροφάδων ως Εθνικό θαλάσσιο πάρκο ότι…. «η ανεξέλεγκτος πρόσβασις μεγάλου αριθμού επισκεπτών η τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων και η συναφής προς ταύτα ανάπτυξη αυθαίρετων επιχειρήσεων, αι οποίαι είναι αδύνατον να ελεγχτούν έχουν ως αποτέλεσμα την αλλοίωση του μικροπεριβάλλοντος των φωλεών (ποδοπάτημα από τους πεζούς καταστροφή από την τοποθέτηση των ομπρελών, ισοπέδωση αμμοθινώνκ.λ.π)
 • Την  επιστολή που  παραλάβαμε (08/03/2016) από τον προϊστάμενο της νομικής υπηρεσίας  –της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.PaulSpeight  στις αναφορές  του Συλλόγου Κατελειού(2015), ότι η Επιτροπή ήδη έχει λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η  Ελληνική Δημοκρατία θα συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

Τέλος προτείνουμε  και ζητάμε  ρητά,

 • Αφενός μεν, κάθε απαγόρευση,  στις αποφάσεις του Υπουργείου, για χωροθέτηση «πόστων» ομπρελοκαθισμάτων στις περιοχές ΝΑΤΟΥΡΑ2000, που συμπερασματικά  καταργούν τον κοινόχρηστο  χαρακτήρα του αιγιαλού και της  ελεύθερης πρόσβασης των λουομένων, ενώ γίνονται μια από τις κύριες αιτίες για την χρόνια περιβαλλοντική υποβάθμιση της παραλίας  στους βιότοπους, όπου αναπαράγεται η θαλάσσια χελώνα (Carettacaretta), όσο και τοπικών κοινωνικών εντάσεων και
 • Αφετέρου  δε,  το Προεδρικό Διάταγμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, θα πρέπει να προβλέπει ρητά την προστασία του περιβάλλοντος κι από τις παραπάνω περιγραφόμενες χρήσεις  για όλες τις  περιοχές ΝΑΤΟΥΡΑ2000 και δη για την περιοχή για την οποία έχουμε επί δεκαετίεςιδίαν αντίληψη, των επιπτώσεων και της υποβάθμισής της, του Όρμου Κατελειού – Μούντας (GR2220004).

Με τιμή.

Ξενοπούλου Κατερίνα

Ως νόμιμος εκπρόσωπος για τον Σύλλογο  Κατελειού

Κεφαλονιά 14/03/2016

 

No Comments

Post A Comment