Ο σημαντικότερος βιότοπος της καρέττα καρέττα στα Ιόνια ο κόλπος του Κατελειού-Μούντας μετά τον Κόλπο του Λαγανά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26/7/2016

 

Ο σημαντικότερος βιότοπος της καρέττα καρέττα στα Ιόνια ο κόλπος του Κατελειού-Μούντας,   μετά τον Κόλπο του Λαγανά

Ενισχύεται η σημασία του προστατευόμενου Όρμου του Κατελειού – Μούντας  Κεφαλονιάς (ΝΑΤΟΥΡΑ2000) ως  σημαντικότερου βιότοπου για την θαλάσσια χελώνα (Caretta caretta) στα Ιόνια Νησιά μετά τον Όρμο του Λαγανά Ζακύνθου. Ο Σύλλογος Κατελειού   έχει καταγράψει με την βοήθεια ελλήνων και  ξένων εθελοντών  για τις τέσσερεις (4) τελευταίες συνεχιζόμενες περιόδους  αναπαραγωγής (2013-2016) σημαντική αύξηση των εξόδων των χελωνών για  φωλαιοποίηση. Συγκεκριμένα ο Σύλλογος Κατελειού έχει καταγράψει  1.373 εξόδους χελωνών  εκ των οποίων οι 335  ήταν φωλιές και   112  οι χελώνες που καταγράφηκαν(μαρκαρίστηκαν).Προεξάρχουσα παραλία της καρέττα στον Κόλπο του Κατελειού, από το 1984,  η Μούντα (Καμίνια-Ποταμάκια) η οποία  προσφέρει

–  ιδανικές  φυσικές συνθήκες για την επιτυχή ωοτοκία της χελώνας(π.χ χαμηλή κλίση ακτών,κοκκομετρία άμμου,υγρασία κλπ)

– αλλά και ένα ασφαλές κοινωνικό περιβάλλον  λόγω  της πολυετούς προσπάθειας προστασίας   από τον Σύλλογο Κατελειού (www.kateliosgroup.org) για την  ελαχιστοποίηση τόσο των ανθρωπογενών επιπτώσεων όσο και την εφαρμογή της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας  προστασίας του περιβάλλοντος.

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ MΕΛΕΤΗ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΗΣ  ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΗΣ 

 

No Comments

Post A Comment