ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Δασών Κεφαλονιάς

.                                                                                Κοινοπ. Υπουργό Περιβάλλοντος

  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 ΘΕΜΑ:«Α) Καταστροφή δάσους και παραποτάμιας βλάστησης,

                 Β) παράβαση  του αρθ. 3/6Α Ν998/79»

 Σας αναφέρουμε ότι, στο σχέδιο της εγκεκριμένης (α.π Φ111/Β2-13/460/2-4-2015) τροποποιημένης αρχιτεκτονικής  μελέτης(συν.) από την Αρχαιολογία Κεφαλονιάς στο ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Δημητράκη Μήλα με φερόμενο ενοικιαστή τον κ.Ευάγγελο Αποστολάτο, που βρίσκεται στη Θέση «Ελληνικά» εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Κάτω Κατελειού στη Δ.Ε Ελειού-Πρόννων, του Δήμου Κεφαλονιάς,

 Α) υπάρχει σχέδιο καταστροφής του δάσους και της παραποτάμιας βλάστησης του υγροτόπου του Κατελειού(WWF) που συνορεύει ανατολικά με το κληροδότημα και έχει υλοποιηθεί  πρόγραμμα πεζοπορικής διαδρομής με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση και όπως εμφανίζονται στα παραχωρούμενα τμήματα για προσπέλαση-πρόσβαση  προς την παραλία Αγίας Βαρβάρας  δια μέσου δρόμου εντός περιοχών χαρακτηρισμένων ως δάσος από την υπηρεσία σας(25-26-27-28-29-115-25  πράξεων χαρακτηρισμού της υπηρεσίας σας 12882/2861/01-07-2016(Κληροδοτήματος Μήλα) και της 26535/5615/9-12-2014(Διονυσίου Μήλα) αντίστοιχα)

Β) έχει χαρακτηριστεί από την υπηρεσία σας κατά παράβαση του νόμου (αρθ.3/6Α, Ν998/79) ως καλλιεργούμενη γη και γεωργική έκταση ο μοναδικός κοινοτικός δρόμος που αρχίζει από τον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου-Σκάλας και καταλήγει στην παραλία της Αγίας Βαρβάρας, ο οποίος εξυπηρετεί όλη την περιοχή και τους λουόμενους  του Ελειού περισσότερο από 180 χρόνια. Συνημμένα η δικαστική απόφαση που επικυρώνει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα και μοναδικό δρόμο για την πρόσβαση στην   θάλασσα της περιοχής.

Παρακαλούμε για τον άμεσο έλεγχο και ενέργειες της υπηρεσία σας προκειμένου να αποφευχθεί η καταστροφή του πλατανόδασους και της παραποτάμιου βλάστησης του υγροτόπου του Κατελειού και να αποκατασταθεί άμεσα ο σωστός χαρακτηρισμός για τον μοναδικό κοινοτικό δρόμο-πρόσβαση της περιοχής  προς την παραλία της Αγία Βαρβάρας Κατελειού.

 

Το Δ.Σ Συλλόγου Κατελειού

No Comments

Post A Comment