Έναρξη νέων εγγραφών Εθελοντών για το 2016/Season opening of 2016 for volunteering new subscriptions

OΣύλλογος Κατελειού ανακοινώνει την έναρξη νέων εγγραφών Εθελοντών για το 2016 στο πρόγραμμα ” Μελέτης και Προστασίας των Θαλασσίων Χελωνών (Caretta caretta) της Κεφαλονιάς” Ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής αιτήσεων: volunteer@kateliosgroup.org Katelios Group announces the season opening of 2016 for volunteering new subscriptions, in the “Kefalonian Conservation Marine Turtle (Caretta caretta) Project” Applications accepting e-mail : volunteer@kateliosgroup.org Volunteer Application Form 2016

No Comments

Post A Comment