Έναρξη νέων εγγραφών Εθελοντών για το 2016/Season opening of 2016 for volunteering new subscriptions

OΣύλλογος Κατελειού ανακοινώνει την έναρξη νέων εγγραφών Εθελοντών για το 2016 στο πρόγραμμα ” Μελέτης και Προστασίας των Θαλασσίων Χελωνών (Caretta caretta) της Κεφαλονιάς” Ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής αιτήσεων: volunteer@kateliosgroup.org Katelios Group announces the season opening of 2016 for volunteering new subscriptions, in the “Kefalonian Conservation Marine Turtle (Caretta caretta) Project” Applications accepting e-mail : volunteer@kateliosgroup.org Volunteer Application Form 2016

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>